PROJE YÖNETİMİ

Gemi inşa, çok sayıda farklı mühendislik disiplinin bir arada bulunduğu, milyonlarca verinin üretildiği ve çok sayıda kişi ve kurumun bir arada yer aldığı bir sektördür. Ve gemiler her zaman sipariş üzerine belirli bir sonul amaç için, belirli bir süre içerisinde, belirli kaynak ve girdiler kullanılarak, belirli bir bütçe ile inşa edilen ve en önemlisi her biri özgün olan araçlardır. Gerek tasarım aşamasında gerekse inşa aşamasında bir iş gerekçesinin ve performans kriterlerinin gemi hizmete girdiğinde sağlanması hedeflenir. Bu tanımlamalar temelinden bakıldığında şu sonuca varmak kolaydır: Her Gemi bir Projedir.

Prototip üretim anlayışının olmadığı bu sektörde geminin özellikle hız ve taşıma kapasitesi olmak üzere önemli performans kriterleri başlangıçta belirlenir. Bu kriterlerin sağlanıp sağlanamayacağı henüz tasarım aşamasında yapılan çalışmaların doğruluğuna bağlıdır. Delta Marine özgün tasarımlarının her birini birer proje olarak ele alıp uluslararası çapta kabul görmüş proje yönetimi metodolojileri ve gemi tasarımı yönetimi yaklaşımlarından faydalanarak yönetmektedir. Proje başlangıcında verilen kararların doğruluğu ve proje sürecinde karşılaşılan değişimlerin yönetimi başarıda kilit rol oynamaktadır. Bu anlayışa bağlı olarak her bir gemi tasarımı projesini proje yönetimi yöntemleri ile yetenekli ve kullanıcı dostu yazılımlar (RITMIQ) kullanarak yöneten Delta Marine aynı zamanda müşterilerine gemi inşa projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm desteği sağlayabilmektedir.

Delta Marine konusunda uzman mühendis kadrosuyla gemi tasarımı ve gemi inşa projelerinin tamamının veya belli bir kısmının zaman, kaynaklar, bütçe, açısından en verimli şekilde yönetilmesi, proje sırasında oluşturulan bilginin sürekli güncel ve her an erişilebilir olması için gerekli hizmetleri verebilmektedir. Bunun yanında proje yönetimi kültürünün kuruluş içerisinde yaygınlaşması, standart bir yönetim biçimi haline gelmesi ve etkin olarak uygulanması için danışmanlık vermektedir. Delta Marine proje yönetimi hizmetinde gemi tasarımı ve gemi inşa projelerine özelleşmiş proje yönetimi anlayışı ve metodolojilerini kullanmaktadır. Bu kapsamda gerek tasarım gerekse inşa alanında alt proje süreçlerini, görevlerini, bu görevlere bağlı zaman, kaynak, belge, üstveri gibi parametreleri belirleyerek projenin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak altyapıya kurmaktadır.

Bir gemi tasarımı ve/veya inşa projesi binlerce faaliyet, yüzbinlerce adam*saat emek harcanarak on binlerce belgenin üretilmesiyle sonuçlanmakta ve ortaya bol sıfırlı maliyeti ve satış bedeli olan bir ürün çıkmaktadır. Böyle bir proje ürününün kâr sağlaması, proje başlangıcındaki hedeflere erişimi garantilemesi proje yönetimi kültürünün özümsenmesi ve sonuç odaklı biçimde uygulanabilmesiyle mümkündür. Delta Marine deneyimli mühendis, mimar ve tekniker kadrosuyla elindeki tüm beceri ve bilgi birikimini optimum kullanarak yönettiği projelerin başarıya ulaşmasını sağlamaktadır.