KAVRAMSAL TASARIM

Kavramsal tasarım aşaması gemi sahibinin inşa edilmesini istediği gemiyi tarif ve garanti eden belgelerin hazırlandığı süreçleri içerir. Kavramsal tasarım süreci sonucunda inşa projesi için ön malzeme listesinin çıkarılması, işçilik maliyetlerinin hesaplanması, dolayısıyla geminin inşa fiyatı hakkında ilk yaklaşımların yapılması mümkün olmaktadır. Projenin içeriğine göre değişmekle birlikte genellikle kavramsal tasarım sürecinin çıktısı olarak aşağıdaki bilgiler, belgeler ve hesaplamalar hazırlanmaktadır.